کار برداشت انگور از تاکستان های شهرستان خرم آباد آغاز شد

مهندس مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد اعلام کرد کار برداشت انگور در سطح 840 هکتار از تاکستان های موجود شهرستان خرم آباد آغاز شد وی افزود ارقام غرس شده در تاکستان های شهرستان خرم آباد شامل رقم های سفید، یاقوتی، عسگری، کشمشی، قرمز بی دانه و شاهرودی می باشد و پیش بینی می شود عملکردی حدود 13260 تن از تاکستان های انگور با میانگین عملکرد 16 تن در هکتار داشته باشیم. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد اضافه کرد انگور تولیدی علاوه بر تامین مصرف داخلی شهرستان به شهرستان ها و استان های همجوار نیز صادر می شود./.

/ 0 نظر / 49 بازدید