# مدیریت_جهادی

کارگاه آموزشی امور اراضی با حضور مدیر،مسئولین مراکز و کارشناسان رابط در خرم آباد

کارگاه آموزشی امور اراضی با حضور مدیر ، مسئولین مراکز و کارشناسان رابط جهاد کشاورزی خرم آباد راس ساعت 8 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید