· گرامی داشت روز جهانی خاک در شهرستان خرم آباد

-       در اولین روز از هفته جهانی خاک با حضور مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی ناحیه یک شهرستان خرم آباد مراسم روز جهانی خاک برگزار شد.

-       در این مراسم مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد ضمن گرامی داشت روز جهانی خاک ، به بیان و تشریح و اهمیت حفظ نگهداری خاک و وظایف مربوط در راستای جلوگیری از فرسایش و آلودگی آن پرداخت .

-        در ادامه مهندس بیرانوند به طرح سئوال در زمینه عوامل آلودگی و فرسایش خاک های کشاورزی پرداخت و مقرر شد به 5 نفر از پاسخ های صحیح ارائه شده از طرف دانش آموزان به قید قرعه جوایزی اهدا گردد.

/ 0 نظر / 73 بازدید