حضور و همکاری فعالانه کارشناسان پهنه بندی کلیه مراکز جهاد کشاورزی در روند بیمه محصولات کشاورزی خرم آباد

مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد گفت با در نظر گرفتن اهمیت بیمه محصولات کشاورزی بعنوان حامی کشاورزان در زمینه پرداخت احتمالی خسارات و بلاهای طبیعی ، این مدیریت در سال زراعی( 98-97 ) تمهیدات در نظر گرفته است که کلیه کارشناسان پهنه بندی های مراکز تابعه شهرستان خرم آباد با همکاری کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی مستقر در مراکز در زمینه تشویق و ترغیب کشاورزان در راستای بیمه محصولات کشاورزی حوزه عمل همکاری نمایند. مهندس بیرانوند از همه بهره برداران بخش کشاورزی خواست با در نظر گرفتن بروز احتمالی خسارات و بلاهای طبیعی با مراجعه به شعب صندوق بیمه محصولات کشاورزی مستقر در مراکز و شهرخرم آباد نسبت به بیمه محصولات کشاورزی خود اقدام کنند./.

/ 0 نظر / 64 بازدید