جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در جذب اعتبارات پایدار روستایی و عشایری جهاد کشاورزی لرستان ، اول شد.

در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با محوریت افزایش تولید محصولات کشاورزی، اشتغالزایی پایدار، افزایش سطح معیشت روستائیان و محرومیت زدایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد مقام اول استان را در جذب اعتبارات اشتغال پایدار بخود اختصاص داده است. مراد بیرانوند گفت : این مدیریت یکی از از اولویت های کاری حود را با همکاری معاونت برنامه ریزی سازمان و دستگاه های مرتبط افزایش سرمایه گذاری درهمه زیر بخش های کشاورزی برای رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال ثابت درسطح روستاها و مناطق محروم باتکیه برتوانمندی های بخش خصوصی، تشکل ها، تعاونی ها و ایجاد زنجیره های تولید قرار داده است. مهندس بیرانوند ادامه داد : با همت و تلاش همکاران ستادی ، مراکز تابعه و برنامه ریزی و فراهم نمودن تمهیدات لازم با تکیه بر اهمیت جذب حداکثری اعتبارات تکلیفی ، وجوه اداره شده و استفاده بهینه ازهمه منابع بانکی وظرفیت های بخش خصوصی فعالیت های اشتغالزایی روستایی و عشایری خود را در راستای اشتغال پایدار هدایت نموده است و در جهت نظارت و پیگیری لازم این مدیریت کمیته نظارت، پایش طرح و برنامه شهرستان را ملزم به بازدید کارشناسی مستمر از همه طرح ها، پروژه ها و رصدپیشرفت فیزیکی انها برپایه ی ، توجیه فنی و کارشناسی و ضوابط وزارت جهادکشاورزی نموده است وی ادامه داد با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی وحضور فعال درکمیته استانی و شهرستانی، بشکلی برنامه ریزی شده است که اعتبارات تخصیصی درراستای مجوزها و پروانه های صادره و طبق نقشه اجرایی و طرح های فنی و اقتصادی هزینه گردد. مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد در ادامه گفت: سهم شهرستان خرم آباد از اعتبارات اشتغال پایدار۲۴میلیاردتومان بوده که خوشبختانه با اهتمام جدی و تلاش بی وقفه همکاران و برنامه ریزی های صورت گرفته، تاکنون بیش از ۲۸میلیاردتومان اعتبار در بانک های کشاورزی، توسعه ، تعاون ، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید ، مصوب و در حال پرداخت می باشد، که جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد ، رتبه اول را در سطح استان به خود اختصاص داده است و در این زمینه باجذب این اعتبار علاوه بر افزایش تولید محصولات دامی ،گلخانه ای و گیاهان دارویی ، زمینه اشتغال بیش از۳۰۰ نفر را فراهم کرده است وی ادامه داد : مجموعه جهادکشاورزی شهرستان خرم آباد براساس راهبرد منطبق برسیاست های وزارت جهادکشاورزی وب رنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باهمت مضاعف و با تکیه برپتانسیل هاوظرفیت های شهرستان، با تسهیل و روان سازی کار ، احترام و تکریم ارباب رجوع و تعامل سازنده باهمه بانک های عامل ومساعدت و همکاری فرمانداری ، سازمان جهادکشاورزی ، اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی درجذب اعتبارات اشتغال فراگیر، اعتبارات رونق تولید(بهین یاب) رتبه اول را در استان نیز به خود اختصاص داده است و باتزریق این اعتبارات و حجم سرمایه گذاری های انجام شده تحولی بزرگ دربخش کشاورزی با افزایش تولیدات و اشتغالزایی درسطح شهرستان ایجاده شده که امیدواریم به یاری و توکل خدا ، همت و مساعدت همه دستگاهای ذیربط وبانک های عامل این روند روبه جلو همچنان ادامه داشته باشد. مهندس بیرانوند در خاتمه از همکاری و تعامل سازنده همه دستگاهها وبانک های عامل بالاخص مجموعه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و شهرستان سپاسگزاری کرد و از پیشنهادات مفید وکارساز همه دلسوزان به نظام مقدس جمهوری اسلامی وخدمتگزاران به مردم محروم ، بالاخص کشاورزان زحمتکش استقبال کرد و آمادگی خود را جهت دریافت پیشنهادات مفید و سازنده در راستای ارائه بهتر خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی اعلام کرد.


/ 0 نظر / 76 بازدید