بازدیدمعاون وزیرجهادکشاورزی از مزارع شهرستان خرم آباد در صبح روز چهارشنبه مقارن با روز عید سعید فطر 98

■ مهندس عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی به همراه دکتر بازدار و جمعی از معاونین و مدیران سازمان نماز عید فطر را در یکی از محله های شهر خرم آباد اقامه و سپس در راس هیاتی متشکل از رئیس و کارشناسان محقق بخش های مختلف کشاورزی استان ، معاون تولیدات گیاهی ، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ، رئیس بخش بذر و نهال اسنان ، مدیران و کارشناسان زراعت ، حفڟ نباتات سازمان ، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد ، آخرین وضعیت مزارع گندم ، جو ، کلزا منطقه را قبل از برداشت مورد ارزیابی قرار دادند.

■ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از مزارع عمومی و شاخص حوزه عمل مراکز جهاد کشاورزی دیناروند و کمالوند شهرستان خرم آباد ، بازدید و عملکرد بخش تحقیق و پزوهش ، بذر و نهال ، مدیریت های زراعت ، حفڟ نباتات ، مکانیزاسیون و ... را در فصول مختلف کاشت ، داشت مورد ارزیابی قرار داد.

■ مهندس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی درطی بازدید از حوزه عمل شهرستان خرم آباد، در دشت زراعی مدبه توقف و کارشناسان مرتبط با بخش های تحقیق ، پژوهش و اجراء در حین بازدید ، گزارشاتی را از وضعیت موجود مزارع ارائه و خلاصه ای از چگونگی روند اقدامات صورت گرفته را بیان کردند 

■ معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی درطی بازدید، مزرعه ۱۰۰ هکتاری تولید بذر مادری دشت زراعی مدبه و مزارع الگو گرفته ، از این طرح نمونه تحقیقی ترویجی ؛ ضمن توقفی طولانی در این منطقه مستعد و حاصلخیز ، توصیه های لازم را در جهت تعویض نوع بذور استفاده شده به منڟور افزایش عملکرد محصول ، آزمایش بذور جدید و پر تولید دیم در مناطق مشابه ارائه دادند.

■ مهندس کشاورز در پایان بازدید و به هنگام خروج از حوزه شهرستان خرم آباد ، از زحمات شبانه روزی همه همکاران و تلاشهای بی وقفه ای که در ارتباط با مبازره مناسب و به موقع با عوامل خسارتزای گیاهی داشته اند، قدردانی و اعلام رضایت کردند.(خبر : پانزدهم خردادماه ۹۸)

/ 0 نظر / 83 بازدید