تجهیز1000 هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشاردر6 ماهه اول94

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد مهندس مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد اعلام کرد در حوزه عمل این مدیریت حدود 24 هزار هکتار اراضی آبی تحت پوشش کانالهای آب رسان سنتی قرار دارد که با حدود 900 کیلومتر کانال سنتی مشروب می گردند، از ابتدای سال 94 با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای بیش از 1000 هکتار از اراضی دیم و آبی سنتی و باغات به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند که در مجموع میزان اراضی دارای سیستم آبیاری تحت فشار در حوزه عمل شهرستان خرم آباد از مرز 6 هزار هکتار خواهد گذشت و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری با راه اندازی دو ایستگاه پمپاژ چغاهروشی و گل زرد و همچنین مشارکت کشاورزان منطقه 1000 هکتار دیگر  اراضی دیم و آبی سنتی منطقه به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز  گردد که در مجموع میزان اراضی دارای  آبیاری تحت فشار تا پایان سال جاری به 7 هزار هکتار افزایش پیدا خواهند کرد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد اظهار امیدواری کرد با تخصیص و تصویب اعتبارات استانی و ملی بتوانیم با توسعه اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار میزان تولید محصولات کشاورزی را 2 تا 4 برابر افزایش دهیم که تاثیر و تحول بسزایی در تولید محصولات کشاورزی درشهرستان خرم آباد بدنبال خواهدداشت./.

/ 0 نظر / 38 بازدید