ادامه چاله کنی در مجتمع اراضی شیب دار دره ساکی بخش بیرانوند شهرستان خرم آباد

 

 

مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد اعلام کرد حسب دستور ریاست محترم سازمان و تصمیم کارگروه استانی توسعه باغات در اراضی شیب دار ، عملیات اجرایی چاله کنی 300 هکتار از اراضی شیب دار مصوب در کارگروه استانی آغاز شد وی ادامه داد در فاز اول آماده سازی اراضی، حدود 300 هکتار چاله کنی جهت غرس نهال مثمر در اراضی شیب دار ملی و مستثنیات در راستای سیاست های منابع طبیعی انجام خواهد شد و در این راستا در حدود اختیارات مدیر شهرستان دو قرارداد با بخش خصوصی با مبلغی حدود 400 میلیون ریال منعقد شده که تا قبل از شروع فصل غرس نهال تعهدات چاله کنی ابلاغی اجرا و پس از تامین نهال مورد نیاز با مشارکت بهره برداران عرفی طرف قرارداد باغات مثمر احداث و جهت نگهداری تحویل بهره برداران می گردد. مهندس بیرانوند ادامه داد این مدیریت از ابتدای سال جاری بیش از 1000 هکتار اراضی کم بازده و شیب دار که در حوزه عمل 12 مرکز تابعه شهرستان خرم آباد می باشند و در اختیار 150 بهره بردار عرفی قرار دارند را شناسایی کرده است و انشاله در صورت تخصیص اعتبارات در سال جاری ، این مدیریت آمادگی لازم را با استفاده از توان تخصصی موجود جهت اجرای عملیات چاله کنی و غرس نهال مثمر در کل اراضی شناسایی شده را به نحو مطلوب خواهد داشت وی اضافه کرد 20 نفر از کارشناسان موضوعی در ارتباط با توسعه باغات در اراضی شیب دار با همکاری مدیریت ترویج سازمان آموزش های لازم را گذرانده و در این راستا فعالیت های گسترده ای خواهند داشت.

/ 0 نظر / 86 بازدید