بازدید دکتر بازدار و هیئت همراه از روند پهنه بندی مراکز و پروژه ایکاردا خرم آباد

دکتر بازدار ریاست سازمان جهاد کشاورزی لرستان که معاون تولیدات گیاهی ، مدیران باغبانی و زراعت سازمان ، مدیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان خرم آباد در معیت ایشان بودند بدون هماهنگی قبلی ساعت 11 صبح روز سه شنبه هفتم آذر ماه از روند اجرای طرح پهنه بندی مرکز جهاد کشاورزی کمالوند بازدید و در محیطی دوستانه ، تک تک کارشناسان پهنه بندی ها را مورد ارزیابی قرار داده ، مدارک ومستندات پهنه بندی هر کدام از کارشناسان را بازبینی نموده و در پایان این نشست ضمن ابراز رضایت از شیوه اجرای پروژه پهنه بندی دستور دادند به نمایندگی از کارشناسان پهنه های ترویجی کمالوند سرکار خانم مهندس سیفی بطور ویژه مورد تشویق و مفتخر به دریافت لوح تقدیر شود. در ادامه دکتر بازدار با هیئت همراه از مزارع دیم در حال برداشت زعفران و پروژه امنیت غذایی ایکاردا ، مرکز کمالوند جوزه مدیریت خرم آباد بازدید نمودند در این بازدید دکتر حمیدیان مدیر استانی پروژه ایکاردا ، روند اجرای پروژه امنیت غذایی ایران / ایکاردا ، را به استحضار ایشان رسانده و دکتر بازدار ضمن ابراز رضایت از زحمات همه مجریان و کارشناسان مرتبط ، حمایت خود را از ادامه پروژه ایکاردا ، اعلام و دستورات لازم را در جهت اجرای بهتر پروژه ملی امنیت غذایی ایکاردا صادر کردند.

/ 0 نظر / 100 بازدید