2850000 قطعه جوجه ریزی در 5 ماهه اول سال94 در مرغداری های گوشتی خرم آباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد مهندس مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد اعلام کرد در مرداد ماه جاری تعداد 350000 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های گوشتی حوزه عمل شهرستان خرم آباد صورت گرفته که  منجر به تولید و عرضه 560 تن گوشت سفید به بازار تقاضا در مهر ماه جاری می شود و در مجموع در 5 ماهه اول سال جاری 2850000 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های گوشتی شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد پیش بینی کرد در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 4560 تن گوشت سفید(01) در شهرستان خرم آباد تولیدشود که با توجه به شرایط فصل گرما و زمانبندی جوجه ریزی توسط مرغداری ها حدود 40 درصد تعهدات تولیدی سال جاری را شامل می شود و اظهار امیدواری کرد بتوان با تلاش و برنامه ریزی مناسب و هماهنگ این مدیریت و مرغداران 60 درصد تولید شهرستان در 6 ماهه دوم سال جاری محقق گردد./.

/ 0 نظر / 3 بازدید