جلسه ستاد کاشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد جلسه ستاد کاشت شهرستان خرم آباد راس ساعت 9 صبح روزشنبه مورخ 94/6/14 به ریاست مهندس مراد بیرانوند در دفتر مدیریت برگزارگردید در ابتدای جلسه مهندس مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد ضمن خیر مقدم به مدعوین به تشریح برنامه های اجرایی ستادکاشت در سال زراعی جدید با محوریت کشت مکانیزه گندم و کلزا پرداخت وی اولویت های برنامه اجرایی  سال زراعی جدید را با محوریت استفاده هدفمند و بهینه از امکانت موجود و توانمندی های کارشناسان مستقر در مراکز در راستای اجرا و نظارت بر رعایت الگوی کشت، رعایت توصیه های فنی در مرحله کشت محصولات، سرویس و تنظیم ماشین آلات و دنباله بندهای موجود مراکز، جلوگیری از کاشت محصولات آب دوست، رعایت تناوب کشت محصولات در مناطق آلوده به آفات و امراض با استفاده از آموزش های ترویجی، هماهنگی لازم مسئولین مراکز جهت تامین و کاشت بذر اصلاح شده توسط کشاورزان منطقه و برگزاری کارگاه های آموزشی، ترویجی در راستای برنامه های ستاد کاشت اعلام کرد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در ادامه به تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد مراکز در مرحله کاشت با حضور معاونت فنی ، روسای ادارات و واحدهای بهبودتولیدات گیاهی ترویج، حفظ نباتات و مکانیزاسیون اشاره کرد.

/ 0 نظر / 72 بازدید