راه اندازی 3 سایت کشت زعفران در حوزه عمل شهرستان خرم آباد

مهندس مراد بیرانوند مدیرجهادکشاورزی شهرستان خرم آباد اعلام کرد در سال زراعی جدید این مدیریت در راستای برنامه های توانمندسازی، اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی خانوارهای روستایی در قالب تشکیل صندوقهای خرد زنان روستایی 7 سایت کشت زعفران ویژه زنان روستایی راه اندازی خواهد نمود که تا کنون 3 سایت در روستای کله جوب مرکز قائد رحمت ، روستای سراب داراب مرکز بیرانوند و روستای بلیلوند مرکز دیناروند راه اندازی شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد ادامه داد در همین راستا کلاس های مهارتی آموزش کشت زعفران از تاریخ 94/6/8 لغایت 94/6/19 در مراکز 12 گانه حوزه عمل این مدیریت با هدف آشنایی و آموزش کشاورزان با کشت زعفران تشکیل شده است و پیش بینی می شود با تلاش و نظارت این مدیریت و کارشناسان رابط زنان مراکز بتوان با هدف اشتغالزایی و کارآفرینی برنامه عملیاتی راه اندازی سایت های  کشت زعفران در سال زراعی 95-94 محقق گردد./. 

/ 0 نظر / 55 بازدید